Page content

Algemene voorwaarden

Wij van voetentraining.nl, handelsnaam van Kennis- en opleidingscentrum voor voet, houding en beweging, hebben er voor gekozen om korte en duidelijke algemene voorwaarden op te stellen waar de belangrijkste rechten en plichten van de verkopende en kopende partij in staan.

 

 1.    Onze diensten en producten

Wij verkopen online trainingen en boeken. Deze trainingen en boeken zijn met zorg, waar mogelijk op basis van wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk uitgeteste oefeningen, samengesteld. Op onze site, in de online trainingen en boeken geven we zo goed mogelijke informatie over hoe u verantwoord voor uw lichaam met onze trainingen en adviezen om kunt gaan.

 1. Uw eigen verantwoordelijkheid

Het is uw eigen verantwoordelijkheid goed met onze trainingen en adviezen om te gaan. De oefeningen mogen niet tot (meer) pijn leiden. Bij twijfel of vragen raadpleeg ons per e-mail of telefoon, of uw huisarts. Blijft alert bij medische indicaties zoals diabetisch en een diabetisch voet, actieve reuma, operaties en trauma aan de voet/onderbeen.

 1. Aankoop online training

U koopt de online training via internet. Nadat uw betaling is ontvangen krijgt u uw inlogcodes voor de online training. Oefenmaterialen maken geen onderdeel uit van uw aankoop.

 1. Recht om van aankoop af te zien

Tot 14 dagen nadat uw betaling op onze rekening is bijschreven heeft u recht om van de aankoop af te zien. Hiertoe stuurt u ons een email waarin u aangeeft dat u van de aankoop afziet. Wij blokkeren dan uw inlogcodes en storten het aankoopbedrag binnen 2 werkdagen terug.

 1. Garantie

Als u de training heb aangeschaft houdt u onbeperkt toegang tot de training. Hierop zijn 2 uitzonderingen. 1) Faillissement, 2) Bedrijfsbeëindiging. Bij een bedrijfsbeëindiging garanderen wij een minimum termijn van 6 maanden waarop de online trainingen nog toegankelijk zijn, opdat u ruim de tijd heeft de training te volbrengen.

 1. Klachten

Bent u niet tevreden (over een deel van) de door uw aanschafte online training, bel of mail ons. Binnen een termijn van 14 zoeken we met u naar een oplossing.

 1. Storingen

We doen ons best om problemen met betrekking tot de toegankelijkheid van onze online trainingen te voorkomen. Toch kan er wel eens een storing voorkomen. Wij zijn hierbij afhankelijk van onze webhoster. We proberen samen met ons webhoster het probleem snel op te lossen en u goed te informeren over de duur van de storing.

 1. Privacy

Via www.voetentraining.nl verwerken wij persoonsgegevens. Uw gegevens zijn veilig bij ons. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • U iedere keer duidelijk vertellen waarom we uw email adres vragen en wat u vervolgens van ons kan verwachten.
 • Wij niets, maar dan ook niets anders doen met uw gegevens dan u mailen met informatie over voeten en over producten van Voetentraining en ons Kennis- en Opleidingscentrum voor Voet, Houding en Beweging.
 • Wij nooit uw gegevens aan anderen verkopen of geven
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
 • U altijd de kans geven uw gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen
 • U altijd de kans geven om u onder iedere mailcontact weer uit te schrijven

Lees hierover meer in onze Privacy verklaring.

 1. Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze website en online trainingen, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

 1. Geschillen

Wij streven er naar om open en helder te zijn over de online trainingen die wij verkopen. Toch kan uw ervaring met onze training anders zijn dan verwacht. In dat geval willen wij in goed onderling overleg naar een voor beide partijen acceptabele oplossing zoeken. Mochten we er op die manier niet uitkomen dan leggen we het probleem voor aan een geschillencommissie of rechter.