Voetentraining.nl

Informatie en deelname formulier over Online Training Hielspoor

Alle informatie staat onder het deelname formulier.

Hier staat het deelname formulier:

Over het onderzoek

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is om erachter te komen wat de ervaringen van de deelnemers van het online trainingsprogramma voor hielspoor zijn. Hiermee kan er worden nagegaan of programma is afgestemd op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Indien u wenst deel te nemen aan het onderzoek wordt  binnen 3 dagen telefonisch contact met u opgenomen door de onderzoeker om een afspraak in te plannen voor het interview op een door u gewenste tijd/datum. Voorafgaand aan het interview wordt de informatiebrief nogmaals mondeling besproken. Ook wordt  een toestemmingsverklaring getekend door beide partijen. Tevens worden algemene vragen  gesteld. 

 Hierna zal het interview van ongeveer 45 minuten bij u worden afgenomen. Waarbij vragen worden gesteld aan de hand van een interviewschema. In het interview zullen vragen worden gesteld als: -Hoe heeft u de oefeningen in de modules ervaren? -Heeft de onlinetraining een bijdrage geleverd aan het verminderen van uw voetklachten?


Tijdens het interview is  een student aanwezig  die het interview afneemt en indien mogelijk een begeleider die de rol van observator heeft. De observator is er om te bewaken dat alle vragen aan bod komen en aantekeningen te maken. Indien het een telefoongesprek betreft of een vooraf afgesproken locatie wordt het gesprek opgenomen met een audio recorder. Indien het een videogesprek betreft wordt dit doormiddel van MS Teams opgenomen.

Na het interview wordt de informatie getranscribeerd en zorgvuldig geanalyseerd om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. De data wordt hierbij zo anoniem mogelijk verwerkt. Indien gewenst ontvangt u na afloop de resultaten van het onderzoek via de mail. Dit kunt u aangeven tijdens het interview.


Wat wordt er van u verwacht?

Om deel te kunnen nemen aan het onderzoek vult u bovenstaand formulier in. Deelname aan het onderzoek neemt ongeveer 1 uur van uw tijd in beslag.U hoeft zich niet voor te bereiden op het interview. Na het interview stuurt de onderzoeker een samenvatting van het interview naar uw email adres. U kunt hier eventuele op- of aanmerkingen bij plaatsen en binnen 5 dagen terugsturen naar Yoshi op het email adres y.banziger@student.fontys.nl. Wanneer u geen tijdige respons geeft, wordt het originele transcript gebruikt voor de dataverwerking.


Wat zijn mogelijke voor- en nadelen aan deelname aan dit onderzoek?

U heeft zelf geen directe voor of nadelen bij deelname aan het onderzoek. Wel draagt u bij aan het afstuderen van een fysiotherapie student. Daarnaast zal de informatie uit het onderzoek een mogelijke bijdrage kunnen leveren aan de zorg voor mensen met voetklachten en kan Voetentraining de online training zonodig aanpassen. 


Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen?

De deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u besluit niet te willen deelnemen aan dit onderzoek, hoeft u hier verder geen actie voor te ondernemen en hoeft u hiervoor ook geen reden voor te geven. Wanneer u wel besluit deel te nemen aan het onderzoek, is er op elk moment de mogelijkheid om deelname vroegtijdig te beëindigen. Hiervoor hoeft u ook geen reden op te geven. Uw gegevens worden direct vernietigd.


Wat gebeurt er met de gegevens?

Nadat het interview heeft plaatsgevonden, ontvangt u binnen uiterlijk 5 werkdagen een samenvatting van het uitgewerkte interview. Alle gegevens worden geanonimiseerd en worden gebruikt om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag. Uw gegevens worden alleen ingezien door de onderzoekers en opdrachtgever. De audio-opnames worden  na het anonimiseren en transcriberen  verwijderd. De uitgewerkte transcripten worden na afronding van dit onderzoek overgedragen aan Voetentraining.


Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?

Wanneer u wordt geselecteerd en besluit deel te nemen aan het onderzoek ontvangt u na afloop van het interview een cadeaubon van 10,- euro.


Voor alle vragen

Indien er nog onduidelijkheden zijn met betrekking tot de deelname aan dit onderzoek, kunt u contact opnemen met onderstaande personen.

Onderzoeker:                                                            Opdrachtgever:

Yoshi Bänziger                                                           Yvonne Bontekoning

email: y.banziger@student.fontys.nl                        email: yvonne@voetentraining.nl

telefoon: 0631590430                                               telefoon: 0649630528