Page content

Privacy Policy

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen);
 • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: contactpagina.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Gratis oefeningen

Je hebt misschien onze gratis oefeningen opgevraagd. Dat stellen wij zeer op prijs, omdat wij van voetentraining graag willen laten zien welke expertise wij in huis hebben. 

 1. Onze diensten en producten

Wij verkopen online trainingen en boeken. Deze trainingen en boeken zijn met zorg, waar mogelijk op basis van wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk uitgeteste oefeningen, samengesteld. Op onze site, in de online trainingen en boeken geven we zo goed mogelijke informatie over hoe u verantwoord voor uw lichaam met onze trainingen en adviezen om kunt gaan. Kijk bij Veel gestelde vragen voor de laatste stand van zaken met betrekking tot hoe onze trainingen te gebruiken. 

 1. Uw eigen verantwoordelijkheid 

Het is uw eigen verantwoordelijkheid goed met onze trainingen en adviezen om te gaan. De oefeningen mogen niet tot (meer) pijn leiden. Bij twijfel of vragen raadpleeg ons per e-mail of telefoon, of uw huisarts. Blijft alert bij medische indicaties zoals diabetisch en een diabetisch voet, actieve reuma, operaties en trauma aan de voet/onderbeen. 

 1. Inschrijving Nieuwsbrief

Bezoeker gaat ermee akkoord dat zijn / haar e-mailadres wordt toegevoegd aan de database van voetentraining.nl. Uw gegevens zijn veilig bij ons. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • Wij niets anders doen met je gegevens dan je mailen met informatie over voeten en over producten van Voetentraining en ons Kennis- en Opleidingscentrum voor Voet, Houding en Beweging. 
 • Wij nooit je gegevens aan anderen verkopen of geven 
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen 
 • Je altijd de kans geven je gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen 
 • Je altijd de kans geven om je onder iedere mailcontact weer uit te schrijven